Baston Güller
Baston Güller
Baston güller; büyük çiçekli veya çiçek demetli güllerin ya da minyatür güllerin varyetesinin yabani bir gül gövdesine seçilen yükseklikten aşılanmasıyla elde edilir. genellikle aşı yüksekliği 60-90-120 ve 140 cm şeklindedir. 2-3 sene içerisinde gerçek bir gül ağacı olurlar.yalnız başlarına ya da öbekler halinde gül bahçesinin ortasnda ve yol boyunca çok etkileyicidirler.
 
Baston Güller